בעלי תפקידים

אשר בוחבוט

מנהל מט”שים

02-6337641
02-6438512
asher@isec.co.il

יוסף צדוק

חשב החברה

02-6712234
026448042
yossi@isec.co.il

דפנה דין

ראש מטה ומזכיר חברה

02-6712234
02-6712238
daphna@isec.co.il

עמוס קלעג’י

מ”מ מנכ”ל

02-6712234
02-6712238
amos@isec.co.il