הקידרון

במסגרת בדיקת החלופות לפתרון שפכי אגן הקדרון מבט”י מקדמת תכנון של שני מט”שים.

החלופה הראשונה הינה מט”ש בפיתחת הקדרון לנפח של 30,000 מק”י. על מנת לאפשר הקמת המט”ש מתבצעת הטיית הנחל בפרויקט משותף עם רשות ניקוז ים המלח.

החלופה השנייה הינה תכנון מט”ש בשטח הצמוד למט”ש האוג במטרה לטפל בספיקות העתידיות. התהליך מתואם מול הרשויות המוסמכות וכפופים לאישור רגולטורי.