דירקטוריון

מר אבי בלשניקוב, יו”ר האסיפה הכללית והדירקטוריון
מר מאיר תורג’מן
מר רוני שטייניץ
עו”ד אמנון מרחב
מר אייל חיימובסקי
מר אמין חלף’
מר גבי אלחנני
רו”ח פסיה מונק
מר עובד כהן
מר מוטי גמיש
רו”ח רבקה חברוני
גב’ ריטה לדז’ינסקי
אינג’ שרה פסיאר
הגב’ לארה מובאריכי