ניהול המכרז לטיפול באשפת העיר ירושלים

מבט”י קיבלה מנדט ממועצת העיר ירושלים לנהל את המכרז להקמת מתקן הקמת מתקן הקצה לטיפול באשפה העירונית.

כמות האשפה של העיר ירושלים הינה כ-400,000 טון אשפה לשנה. המכרז המתוכנן הוא בשיטת DBOT והמתמודדות בו עברו שלבי מיון מוקדם.